Drepturile si Obligatiile Pacientului

Drepturile pacientului

 • Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care spitalul dispune, în conformitate cu resursele resursele umane, financiare și materiale
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare pe baza rasei, sexului, vârstei, aparenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale

Dreptul pacientului la informația medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat: asupra identității și statutului profesional al furnizorului de servicii de sănătate și asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata desfăsurării actului medical
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada desfășurării actului medical

Obligațiile Pacientului

Pacientul are următoarele drepturi:

 • De a respecta condițiile de disciplina ale unității medicale
 • De a folosi cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dipoziție, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
 • De a nu fuma în incinta unității medicale;
 • De a nu introduce și consuma băuturi alcoolice în incinta unității medicale;
 • De a purta echipamentul de spital și de a nu părăsi incinta spitalului în această ținută
 • De a respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale;
 • De a păstra curățenia în incinta unității medicale
 • De a se adresa în mod civilizat personalului medico-sanitar