Termeni și Condiții

I. Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului

Site-ul www.clinica-hereditas.ro este proprietatea Clinicii Hereditas.
Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.clinica-hereditas.ro. Utilizarea site-ului şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.
Clinica Hereditas îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

II. Informaţii

Informaţiile medicale publicate pe site-ul www.clinica-hereditas.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clinicii Hereditas. Scopul acestora este de a oferi informaţii ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali. Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dumneavoastră şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dumneavoastră medicale.

III. Accesul la site

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Clinica Hereditas, precum şi accesul la informaţii din domeniul medical. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Clinica Hereditas nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site.

IV. Drepturi de autor

Clinica Hereditas oferă acces liber la site-ul său şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Clinica Hereditas. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Clinicii Hereditas. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi se află în proprietatea Clinicii Hereditas.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei în viguare privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Clinica Hereditas îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate.

V. Reguli de utilizare

Clinica Hereditas nu permite:
  • nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace în conţinutul acestui site;
  • copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe site-ul www.clinica-hereditas.ro;
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului sau distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;