Internare

 Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, conditii sociale, optiuni politice sau antipatii personale.

Unitatea are competente de internare de zi in specialitatile : gastroenterologie și obstetrica-ginecologie.

Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi), dar nu mai puțin de 2 ore/vizită (zi), cu excepția serviciilor acordate în camerele de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății, precum și în alte situații justificate de medicul curant în fișa de spitalizare de zi, pentru care este necesară o durată mai mică de 2 ore/vizită(zi).Toate serviciile medicale și procedurile chirurgicale se acordă obligatoriu în intervalul orar de la deschiderea și până la închiderea Fișei de spitalizare de zi.

Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:

  • diagnosticul nu poate fi stabilit și tratamentul nu poate fi efectuat și/sau monitorizat în ambulatoriu

 Documente necesare pentru internare

  • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
  • Buletinul sau cartea de identitate(o copie se va atasa la FSZ);
  • Act de identitate, respectiv certificat de nastere pentru copii sub 14 ani;
  • Cardul de sanatate;
  • Adeverinta de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau constiinta, primirea cardului de asigurari sociale de sanatate(cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii);
  • Adeverinta de inlocuire a cardului de asigurari sociale de sanatate pina la eliberarea cardului duplicat(cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii) pentru pacientii asigurati carora li s-a emis cardul de sanatate dar nu-l pot prezenta din motive: pierdere, deteriorare, sau cardul prezinta defectiune tehnica;
  • Card european de sanatate pentru asiguratii beneficiari al cardului european de sanatate;