Externare

Externarea pacientului se va realizeaza de catre medicul curant dupa finalizarea serviciilor medicale oferite in limita de competenta a unitatii.

Medicul curant consemnează în FSZ toate servicii medicale oferite.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare :

  • Scrisoare medicala
  • Certificat de concediu medical (dupa caz)
  • Adeverinta medicala (dupa caz)
  • Reteta medicala(dupa caz)
  • Certificat de deces (după caz)

Scrisoare medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la FSZ iar celalalt se inmaneaza pacientului. Pacientul le va depune la medicul de familie.Transmiterea Scrisoare medicala, medicului de familie se considera comunicarea cu medicul de familie in legatura cu starea de sănătate a pacientului.

Externare la cerere.

Pacientul poate părăsI unitatea sau poate refuza serviciile medicale la cerere, după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.

Medicul curant consemnează în FSZ solicitarea pacientului/aparținatorului  privind externarea, iar pacientul/aparținătorul   care a solicitat externarea la cerere semneaza in FSZ.